Nauczysz się:

Zakres przedmiotu obejmuje wprowadzenie do uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Zostaną przedstawione podstawy matematyczne uczenia maszynowego, operacje na macierzach i wektorach. Ponadto, program obejmuje zagadnienia ze statystyki oraz prawdopodobieństwa, a także testowanie hipotez statystycznych. Słuchacze poznają algorytmy uczenia z nadzorem oraz algorytmy uczenia bez nadzoru.

Nauczysz się:

Słuchacze zdobędą podstawy programowania w języku Python w zakresie potrzebnym do pracy z danymi. Nauczą się m.in. przetwarzania danych tabelarycznych i łączenia z bazą danych SQL.poznają także instrukcje wykorzystywane do wizualizacji danych i opanują umiejętność zapisywania, wczytywania i zastosowania zbudowanych modeli.

Wykorzystasz:

Python, pandas, baza SQL

Prezentacje w ramach przedmiotu obejmują przegląd komercyjnego wykorzystania wybranych metod z obszaru wizualizacji danych.

Nauczysz się:

W ramach zajęć prowadzonych w trybie warsztatu słuchacze zdobędą praktyczną umiejętności pracy z dwoma narzędziami do wizualizacji danych w zakresie: przygotowania danych źródłowych, ich transformacji do modelu analitycznego, wykorzystania w modelu raportowym hierarchiii i miar, budowy raportu z użyciem interaktywnych dashboardów oraz publikacji raportu.

Wykorzystasz:

Tableau®, MS PowerBI

Nauczysz się:

Słuchacze poznają teorię wizualizacji danych, procesy i standardy z nią związane oraz rolę, jaką odgrywa w procesie decyzyjnym. Nauczą się korzystania z nowoczesnych technik wizualizacji danych. Zakres przedmiotu obejmuje także zagadnienia związane z user experience.

Nauczysz się:

W ramach zajęć słuchacze poznają organizację procesu akwizycji danych. Poznają m.in. podstawowe narzędzia do oczyszczania, parsowania, filtrowania, grupowania i łączenia danych (advanced join, append union) oraz podstawowe rodzaje formuł ( multi-row, multi-field, narzędzia regex). Słuchacze nauczą się też korzystania z narzędzi programistycznych oraz wykorzystania języka R w analizie, w tym w analizie statystycznej.

Wykorzystasz:

Język R, środowisko RStudio, język Python